Subsidie nodig?

  Stichting Support heeft tot doel organisaties, instellingen en (rechts)personen aan te zetten tot het organiseren van activiteiten gericht op het welzijn en welbevinden van personen in de Landgraafse samenleving, die aangewezen zijn op specifieke hulp,verzorging, ondersteuning of begeleiding van anderen.

  In mei en september zullen ingediende subsidie verzoeken worden beoordeeld en zullen de aanvragers op de hoogte worden gesteld van een eventuele toekenning van subsidie.De aanvraag voor subsidie dient voor 1 maart, danwel vóór 1 augustus te zijn ingediend.

   

  Aanvraagformulier

   

  Aanvraagformulier