Steun aanvragen

  Jaarlijks, in mei en september zullen ingediende subsidieverzoeken worden beoordeeld en zullen de aanvragers op de hoogte worden gesteld van een eventueel toegekende subsidie.
  De aanvraag dient vóór 1 maart, dan wel vóór 1 augustus te zijn ingediend. De aanvraag dient minimaal te voldoen aan de volgende criteria.

  • De uit te voeren activiteiten dienen van dien aard te zijn dat ze de normale aandacht en zorg voor de doelgroep overstijgt; een activiteit die toch al plaatsvindt, komt niet in aanmerking voor subsidie.
  • De activiteit moet sociaal gezien meerwaarde opleveren voor de doelgroep en de uitvoerder.
  • De activiteit kan niet geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit eigen middelen van de uitvoerder.
  • Het verzoek voor subsidie moet voldoende gedocumenteerd zijn.
  • Indien aan deze voorwaarden voldaan kan worden kunt u uw aanvraag op 2 manieren indienen. U kunt het formulier digitaal invullen en verzenden, of het  aanvraag formulier downloaden, dit formulier dient u vervolgens uit te printen en ingevuld naar het volgende adres te sturen:

  Stichting Support Landgraaf
  Poststraat 15
  6371 VK Landgraaf