Stichting Support

Steun aanvragen

Jaarlijks, in mei en september zullen ingediende subsidieverzoeken worden beoordeeld en zullen de aanvragers op de hoogte worden gesteld van een eventueel toegekende subsidie.
De aanvraag dient vóór 1 maart, dan wel vóór 1 augustus te zijn ingediend. De aanvraag dient minimaal te voldoen aan de volgende criteria.

  • De uit te voeren activiteiten dienen van dien aard te zijn dat ze de normale aandacht en zorg voor de doelgroep overstijgt; een activiteit die toch al plaatsvindt, komt niet in aanmerking voor subsidie.
  • De activiteit moet sociaal gezien meerwaarde opleveren voor de doelgroep en de uitvoerder.
  • De activiteit kan niet geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit eigen middelen van de uitvoerder.
  • Het verzoek voor subsidie moet voldoende gedocumenteerd zijn.
  • Indien aan deze voorwaarden voldaan kan worden kunt u uw aanvraag op 2 manieren indienen. U kunt het formulier digitaal invullen en verzenden, of het  aanvraag formulier downloaden, dit formulier dient u vervolgens uit te printen en ingevuld naar het volgende adres te sturen:

Stichting Support Landgraaf
Poststraat 15
6371 VK Landgraaf