Stichting Support

Over ons

Stichting Support Landgraaf is voortgekomen uit de voormalige Landgraafse Groene Kruisvereniging.  In de geest van het Groene Kruis zal zij zich inzetten voor de Landgraafse samenleving en in het bijzonder voor mensen die extra aandacht verdienen.

Wij hebben tot doel organisaties, instellingen en (rechts)personen aan te zetten tot het organiseren van activiteiten gericht op het welzijn en welbevinden van personen in de Landgraafse samenleving, die aangewezen zijn op specifieke hulp, verzorging, ondersteuning of begeleiding van anderen.

De stichting denkt hierbij aan activiteiten voor ouderen,mantelzorgers, zieken en minder bedeelden of daaraan verwante doelgroepen. Voor een activiteit kan de uitvoerende organisatie als tegemoetkoming in de kosten subsidie aanvragen bij Stichting Support.

Steun nodig?

Organisaties, instellingen en (rechts)personen die gericht zijn op het welzijn en welbevinden van personen in de Landgraafse samenleving.